Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

ARTIKEL


BIOGRAFI IMAM BUKHARI

1. Nama dan masa kecilnya Beliau adalah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Bukhari. Lahir pada Bulan Syawwal Tahun 194 H di kota Bukhara. Beliau dididik oleh ibu dan ayahnya sejak kecil, namun ayahnya meninggal ketika umur beliau masih kecil. Ayah Imam Bukhari yaitu Ismail adalah seorang ulama ahli fikih bermadzhab maliki yang dikenal akan kesolehannya. Imam Al-Bukhari berkata: “Ayahku meriwayatkan...

Read more

HEADLINE NEWS


VIDEO